Logo Direct

بیمه نامه عمر و پس انداز

بیمه نامه عمر و پس انداز

InShot 20171029 194008 

انواع بیمه عمر  :

1- بیمه عمر به شرط فوت : در این بیمه نامه خطر فوت شخص در یک مدت معین بیمه میشود به عبارت دیگراگر شخص در طول مدت بیمه فوت کرد شرکت بیمه باید مبلغی که از قبل مشخص شده را به خانواده وی پرداخت کند و اگر هم در پایان مدت بیمه شخص زنده بود هیچ مبلغی به وی پرداخت نخواهد شد 

2- بیمه عمر به شرط حیات : در این بیمه نامه بر عکس بیمه به شرط فوت اگر شخص در پایان قرارداد بیمه زنده بود شرکت بیمه رقم مشخصی را به ایشان پرداخت میکند اما اگر در طول مدت قرارداد بیمه فوت کرد هیچ مبلغی به خانواده ایشان پرداخت نمی شود 

3- بیمه عمر مختلط : ترکیبی از دو نوع بیمه به شرط فوت و به شرط حیات 

چرا باید بیمه عمر داشته باشیم ؟

1- اندک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود : با کمک ابزاری بنام بیمه عمر و پرداخت حق بیمه اندک ماهیانه ( حداقل ماهیانه پنجاه هزار تومان ) مجبور میشویم که مبلغی هر چند ناچیز را پس انداز کنیم برای آینده و این فرهنگ پس انداز کردن هم از جنبه فردی و هم از جنبه ملی منافع فراوانی برای شخص و جامعه دارد 

2- حادثه خبر نمیکند :در صورت وقوع حوادث ممکن است توانایی های شخص آسیب دیده و دیگر امکان کار کردن و کسب در آمد را نداشته باشد و به عبارت دیگر از کارافتاده شود . با داشتن بیمه عمر و در صورت از کارافتادگی علاوه بر دریافت یک مبلغ کلی به عنوان سرمایه از کارافتادگی حقوق از کارافتادگی هم پرداخت میگردد  و ضمنا حق بیمه ای هم که در تعهد بیمه شده بود بخشیده میشود 

3- دغدغه و نگرانی آینده خانواده پس از ما : فوت سرپرست و نان آور خانواده علاوه بر آسیب های عاطفی معمولا به لحاظ مالی سیستم مالی خانواده را شدیدا تحت تاثیر قرار میدهد و پیامدهای ناگواری بهمراه دارد این در حالیست که با بیمه عمر حداقل مشکلات مالی و معیشت خانواده به غم از دست دادن سرپرست خانواده اضافه نمی گردد

4 - ایجاد درآمد مطمئن برای دوران پیری و ناتوانی و یا زمانی که دیگر قصد کار کردن ندارید: یکی از امکانات بیمه های عمر امکان دریافت مستمری در پایان قرارداد است لذا این امکان میتواند تامین معیشت شخص را در دوران پیری و ناتوانی و یا زمانی که شخص دیگر قصد کار کردن را ندارد مهیا سازد .

از آنجاییکه با بالا رفتن سن بدلیل افزایش احتمال بیماری خرید بیمه عمرسخت تر خواهد شد چون شرکت های بیمه از بیمه کردن افراد بیمار اجتناب می کنند و نرخ بیمه عمر جوانان کمتر از افراد با سن بالاتر است لذا  خرید بیمه عمر در سنین پایین تر اکیدا توصیه میشود 

بیمه مان 

جدیدترین و کامل ترین محصول بیمه عمر 

1- پرداخت سرمایه فوت  طبیعی :  از 15/000/000 ریال  تا  4/000/000/000 ریال

2- پرداخت سرمایه فوت ناشی از حادثه :  از 60/000/000 ریال  تا 8/000/000/000 ریال 

3- پرداخت سرمایه نقص عضو کلی و جزیی دایم ناشی از حادثه : از 15/000/000 ریال تا 1/000/000/000 ریال 

4- پرداخت هزینه بیماری های خاص : از 4/000/000 ریال  تا 200/000/000 ریال 

5- پرداخت هزینه بیماری سرطان : از 7/500/000 ریال  تا 300/000/000 ریال 

6- پرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حادثه : از 3/000/000 ریال تا 50/000/000 ریال 

7- پرداخت مستمری از کارافتادگی به مدت ده سال و به اندازه سه برابر حق بیمه سالیانه پرداختی بیمه شده 

8- پرداخت سود مشارکت در منافع علاوه بر سود تضمینی ( دو سال اول 16% - دو سال دوم 13% - سال چهارم به بعد 10% )

9- امکان دریافت وام پس از سپری شدن 2 سال از شروع قرارداد با کارمزد 4%

10-امکان ویرایش و یا تغییر در شرایط بیمه نامه 

11- امکان دریافت مستمری در پایان قرارداد 

12- معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی                                                              

مثال  :  با پس انداز کردن ماهیانه 100/000 تومان میتوان بیمه مان زیر را خریداری کرد  

Capture3

 مستمری مادام العمر حداقل سالیانه : 485/000/000 ریال 

سن بیمه شده : 20 سال  ( ستون شماره 2 ) 

شغل : کارمند حسابداری

مدت قرارداد : 30 سال (ستون شماره 1 )

حق بیمه ماهیانه : 1/000/000 ریال با 10% افزایش سالیانه (ستون شماره 3 )

سرمایه فوت عادی : 350/000/000 ریال با 10% افزایش سالیانه (ستون شماره 5) - در صورت فوت عادی بیمه شده مجموع ستون 5 و 11 پرداخت خواهد شد 

سرمایه فوت ناشی از حادثه : 1/050/000/000 ریال با 10% افزایش سالیانه (ستون شماره 6) - در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه مجموع سرمایه ستون های 5-6-11 پرداخت خواهد شد

سرمایه نقص عضو کلی و جزیی دایم ناشی از حادثه :  350/000/000 ریال با 10% افزایش سالیانه (ستون شماره 7)

سرمایه امراض خاص :87/500/000 ریال با 10% افزایش سالیانه (ستون شماره 8 )

سرمایه سرطان : 175/000/000 ریال با 10% افزایش سالیانه (ستون شماره 9)

هزینه پزشکی ناشی از حادثه : 50/000/000 ریال (ستون شماره 10 )

معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی کامل ناشی از حادثه  : دارد 

پرداخت مستمری به مدت 10 سال در صورت از کارافتادگی کامل و دایم ناشی از حادثه : دارد 

سود مشارکت در منافع : دارد 

امکان دریافت وام پس از سپری شدن 2 سال از شروع قرارداد : دارد 

امکان فسخ و یا ویرایش قرارداد در طول مدت بیمه نامه : دارد 

امکان برداشت از ذخیره ریاضی در طول مدت بیمه نامه : دارد 

امکان دریافت مستمری در پایان مدت قراداد : دارد    

کل حق بیمه پرداخت شده در طول مدت 30 سال : 1/973/926/800 ریال  

سرمایه قابل دریافت از شرکت بیمه  در پایان مدت بیمه نامه بصورت نقد و یکجا :   4/561/823/309 ریال 

امکان دریافت مستمری مادام العمر سالیانه حداقل  : 485/000/000 ریال                                               ♥♥ خرید بیمه نامه ♥♥♥ 

شرایط عمومی بیمه مان

شرایط عمومی پوشش های حوادث بیمه مان

شرایط عمومی بیماری های خاص بیمه مان

 قرارداد گروهی بیمه مان 

بیمه سرا آماده انعقاد تفاهم نامه با سازمان ها و شرکت های بزرگ (حداقل تعداد پرسنل 50 نفر) با شرایط ویژه برای خرید بیمه نامه مان میباشد 

بدیهی است در این قرارداد سازمان یا شرکت طرف قرارداد می بایست تعهد نماید تا حق بیمه کارکنان را بصورت کسر از حقوق آنان پرداخت نماید ، درواقع کارفرمایان میتوانند سالیانه با پرداخت حق سنوات کارکنان به عنوان حق بیمه به شرکت بیمه برای هر یک از کارکنان یک بیمه نامه تهیه کنند تا علاوه بر بهره مندی از خدمات بیمه در پایان مدت بیمه نامه سرمایه قابل توجهی را به عنوان سنوات و پاداش پایان خدمت به ایشان پرداخت نمایند .

مزایای طرح قرارداد گروهی :

1- محدودیت حداقل حق بیمه ماهیانه 50/000 تومان برای قراردادهای گروهی حذف و پرسنل با حق بیمه های ماهیانه کمتر هم امکان خرید بیمه نامه را دارند 

2- بیمه نامه بصورت انفرادی برای هر پرسنل صادر میشود و در صورت منفک شدن افراد از سازمان امکان ادامه بیمه نامه برای فرد جدا شده از سازمان با صدور الحاقیه تغییر بیمه گذار جود دارد 

3- افراد زیر 50 سال تا سرمایه فوت 1/000/000/000 ریال نیاز به انجام آزمایشات پزشکی ندارند و از افراد بالای 50 سال بصورت رندوم معاینات وآزمایشات پزشکی بعمل خواهد آمد

دانلود متن تفاهم نامه قرارداد گروهی بیمه مان

پل ارتباطی

تلفن : 77220564
 
همراه: 09123544354
فکس : 77220565
آدرس : تهران،میدان رسالت،خیابان هنگام،خیابان طاهرخانی،روبروی شهرداری منطقه 4،پلاک18

فرم ارتباط با ما